Fukuzawa Yukichi & công cuộc kiến thiết thế giới hiện đại

Nhan đề: Fukuzawa Yukichi & công cuộc kiến thiết thế giới hiện đại / Alan Macfarlane ; Phạm Thúy Ngân dịch
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2017
Đặc trưng số lượng: 232 tr. ; 21 cm
Số phân loại: 909.8
                         M151
Số ký hiệu: VV 2053/2017(9606/1),VV 2054/2017
Cuốn sách của tôi Công cuộc kiến thiết thế giới hiện đại; Tầm nhìn phương Tây và phương Đông được Palgrave phát hành năm 2002. Cuốn sách thảo luận công trình của hai tác giả lớn, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để giải đáp bí ẩn về nguồn gốc và tương lai của thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống. Hai tác giả đó là F.W.Maitland và Yukichi Fukuzawa
 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
  
     
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category