Albert Einstein - Mặt nhân bản

Nhan đề: Albert Einstein - Mặt nhân bản : những góc nhìn qua các bức thư từ kho lưu trữ / Đỗ Thị Thu Trà, Nguyễn Xuân Xanh dịch ; Helen Dukas, Banesh Hoffmann Tuyển chọn và biên tập
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2017
Đặc trưng số lượng: 168 tr. ; 21 cm
Số phân loại: 530.92
                          A333
Số ký hiệu: VV 2065/2017(3930/1),VV 2066/2017(3930/2)
 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
  
     

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category