Du lịch Việt Nam : qua 26 di sản thế giới

Nhan đề: Du lịch Việt Nam : qua 26 di sản thế giới / Võ Văn Thành
Việt Nam là một nước có nhiều Di sản Thế giới. Theo số liệu thống kê mới nhất đến tháng 12 năm 2016, cả nước hiện có 26 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận thuộc các lĩnh vực như: Di sản thiên nhiên, di sản địa chất toàn cầu, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và di sản hỗn hợp. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2017
Đặc trưng số lượng: 212 tr. : tranh ảnh ; 21 cm
Số phân loại: 915.9704
                          V872-T37
Số ký hiệu: VV 2067/2017(9700/5),VV 2068/2017(9700/6)
 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
 
 
  

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category