Theo chân Steve Jobs

Nhan đề: Theo chân Steve Jobs : học cách bộc lộ ý tưởng, khai mở sáng tạo và trở nên đột phá / Omar Johnson ; người dịch Thế Anh
Nguyên bản : Channeling Steve jobs
Xuất bản: Thanh Hóa : Nxb Thanh Hóa, 2017
Đặc trưng số lượng: 190 tr. ; 21 cm
Số phân loại: 650.1
                          J68
Số ký hiệu: VV 2069/2017(5610/2),VV 2070/2017
 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!