Chân dung các tổng bí thư dành trọn đời cho lý tưởng

Nhan đề: Chân dung các tổng bí thư dành trọn đời cho lý tưởng / Nguyễn Công Anh tuyển chọn và hệ thống
Xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức, 2017
Đặc trưng số lượng: 399 tr. ; 27 cm
Số phân loại: 959.7040922
                              C454
Số ký hiệu: VV 2003/2017(10350/1),VV 2004/2017(10350/2)
Xin trần trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category