Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Phương Hoa sưu tầm và hệ thống
Xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức, 2017
Đặc trưng số lượng: 382 tr. ; 27 cm
Số phân loại: 344.597096
                                L926
Số ký hiệu: VV 2010/2017(PL 502/1),VV 2011/2017(PL 502/2)
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category