Trà đá cơm trưa văn phòng và nhạc Pháp

Tác giả:  Đào Thị Thanh Tuyền
Những mẫu truyện ngắn viết về cuộc sống xung quanh qua góc nhìn sâu sắc của tác giả Thanh Tuyền
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2016
Đặc trưng số lượng: 250 tr. ; 21 cm
Số phân loại: 895.92234
Đ211-T97
Số ký hiệu: VV 2169/2017,VV 2170/2017