Nhớ sao xe cộ Sài Gòn

:Tác giả: Ngô Kế Tựu
Những bài viết về những loại xe cộ ở Sài Gòn xưa qua hồi tưởng của tác giả
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017
Đặc trưng số lượng: 189 tr. : tranh ảnh ; 21 cm
Số phân loại: 959.779
N569-T97
Số ký hiệu: VV 2181/2017,VV 2182/2017