Biển đảo Việt Nam : lịch sử - chủ quyền - kinh tế - văn hóa

Nhiều tác giả
Biển đảo Việt Nam : Lịch sử - Chủ quyền - Kinh tế - Văn hóa tuyển tập các bài nghiên cứu về lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, sự phát triển thương mại biển và phát huy kinh tế biển hiện nay, văn hóa - tín ngưỡng biển đảo Việt Nam và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông
        Đây là một tập nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần chứng minh Việt Nam có một nền văn hóa biển đảo phong phú và lâu dài, có vai trò và vị trí quan trọng trong hệ thống thống giao lưu thương mại trên biển thời cổ - trung đại, đã sớm khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng các vùng biển, đảo trên Biển Đông, đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng máu thịt của Tổ quốcBiển đảo Việt Nam : Lịch sử - Chủ quyền - Kinh tế - Văn hóa tuyển tập các bài nghiên cứu về lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, sự phát triển thương mại biển và phát huy kinh tế biển hiện nay, văn hóa - tín ngưỡng biển đảo Việt Nam và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2016
Đặc trưng số lượng: 741 tr. : bản đồ ; 24 cm
Số phân loại: 320.1509597
                              B588
Số ký hiệu: VV 2191/2017,VV 2192/2017