Học sinh miền Nam : tư liệu và kỷ niệm

Tác giả:  Cao Văn Dũng chủ biên
Học sinh miền Nam – Tư liệu và Kỷ niệm là một sưu tập các tư liệu lưu trữ có liên quan đến Trường Học sinh miền Nam và các bài viết của những Học sinh miền Nam chia sẻ kỷ niệm về thời gian học tập ở Trường Học sinh miền Nam trong thời gian 1954 – 1975
        Cuốn sách gồm hai phần: phần Tư liệu và phần Kỷ niệm. Phần Tư liệu tập hợp 100 tư liệu và cụm tư liệu, hầu hết là những tư liệu lưu trữ từ các Fond tư liệu Fond Phủ Thủ tướng, Fond Ủy ban Thống nhất Chính phủ, Fond Bộ Giáo dục… đó là những nghị quyết, nghị định, công văn, báo cáo, biên bản… liên quan đến quá trình hình thành, hoạt động, phát triển của Trường Học sinh miền Nam thời gian 1954 – 1975. Phần Kỷ niệm có 34 tác phẩm 23 tác giả và nhóm tác giả là những Học sinh miền Nam, gồm có văn, thơ, nhạc… chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về ngôi trường Học sinh miền Nam 
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2016
Đặc trưng số lượng: 872 tr. ; 24 cm
Số phân loại: 959.7043
                         H685
Số ký hiệu: VV 2193/2017,VV 2194/2017
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category