Bên này thương bên kia

Tác giả:  Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Leo)
Tuyển tập những bài thơ, những bài tản văn của tác giả Tùng Leo. Cuốn sách là cách nhìn, cách cảm và nhận thức của một người trẻ về tình yêu và những vấn đề khác trong cuộc sống; ẩn trong đó là lòng yêu mến quê hương Sài Gòn, nỗi cô đơn và tình yêu cuộc sống
 Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017
Đặc trưng số lượng: 234 tr. ; 20 cm
Số phân loại: 895.92214
                     N573-T93
Số ký hiệu: VN 606/2017,VN 607/2017