Những mảnh mắt nhìn

Tác giả:  Thái Cường
Lấy bối cảnh một gia đình miền Nam trải dài 4 thế hệ, “Chân dung gia đình” điểm qua những thăng trầm trong cuộc sống của mỗi thành viên gia đình họ Lưu trong hơn 50 năm. Đúng như nhan đề, tác phẩm là một quyển biên niên sử cỡ nhỏ, một bức chân dung tổng thể mà ở đó, mỗi thành viên với mỗi tính cách khác nhau, đều có ước vọng sống cho riêng mình, trải qua nhiều thăng trầm, biến cố thời cuộc mới nhận ra giá trị của tình cảm gia đình và thân phận con người
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017
Đặc trưng số lượng: 226 tr. ; 20 cm
Số phân loại: 895.92234
                   T364-C97
Số ký hiệu: VN 616/2017,VN 617/2017