Dale Carnegie - Bậc thầy của nghệ thuật giao tiếp

Trương Tú Anh, Phùng Chấn Dực ; người dịch Tuệ Văn. - Hà Nội : Thanh niên, 2017
Trên thế giới, mỗi người đều có chỗ đứng của riêng mình, đó chính là cái gọi là “Trời sinh ra ta, ắt có lý do để ta tồn tại”. Qua việc nghiên cứu các sách về thành công của Dale Carnegie, bạn có thể phát hiện mỗi người đều có cơ hội thành công, mấu chốt là ở thực tế thành tựu trong cuộc đời, chính như Dale Carnegie đã từng nói: “Một trăm lần suy nghĩ không bằng một lần hành động”.
GSL: Kho mở I 
  Sơ đồ
VV 3198/2017(1152/7), VV 3199/2017(1152/8),