Làm như chơi : làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh thức

  Minh Niệm. - Tái bản lần thứ 3. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2017
        263 tr. ; 21 cm
Chúng ta “sống để đi làm chứ không phải làm để sống, lúc nào cũng quây quần, chìm trong công việc, đến nỗi chúng ta không có thời gian để sống. Nhìn một người đang làm việc lúc nào mặt cũng bơ phờ, căng thẳng giống như bom sắp nổ, cho nên chắc chắn chúng ta phải có một nghệ thuật nào đó để vừa làm vừa sống. Đó là làm chủ được công việc, đứng trên công việc của mình, nghe rất hấp dẫn, rất dễ. Dĩ nhiên làm rất khó nhưng mà có phương pháp, chúng ta phải chịu khó thực tập nghiêm túc thì chúng ta sẽ đạt được khả năng đó. Đó là trước khi mình làm, đang làm và sau khi mình làm vẫn giữ được phong độ và phẩm chất của mình”.
GSL: Kho mở I 
  Sơ đồ
VV 3217/2017(610/4), VV 3218/2017(610/5),