Bởi cuộc đời không có những giá như

: tản văn / Diệu Ái. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2016
        202 tr. ; 20 cm
 
        Viết về chủ đề tình yêu đôi lứa, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè… Sống ở đời, mỗi người một mưu cầu riêng biệt. Xã hội hiện đại vô tình tạo ra thói quen mà ngay cả khi rảnh rang người ta cũng khó sống thật với bản thân vì mãi say sưa với bao mong mỏi của cá nhân bằng tham, si, sân hận. Bao mối bận tâm về đời sống khiến chúng ta khó lòng ung dung, tự tại. Song, tới một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra mọi thứ chẳng có gì thường hằng, nhất là năm tháng, là tuổi trẻ và sức khỏe. Sẽ có ngày mình bùi ngùi thèm khát thứ duy nhất là tâm bình an, thôi lo âu nghĩ ngợi
VN 768/2017(5316/8), VN 769/2017(5316/9),