NHỮNG KỸ NĂNG ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC

    + Tác giả:   STEWART BLACKBURN. Người dịch: TRUNG SƠN 
    + Ký hiệu sách : VV 4411/2017(6203/1), VV 4412/2017(6203/2)
    +NXB: Thanh Hóa, 2017
    + Nội dung:  Trong sách Những kỹ năng để sống hạnh phúc, Stewart Blackburn tập hợp một kho tàng ý tưởng và các kỹ năng giúp bạn có được đời sống hạnh phúc theo cách chưa từng có trước đây.” – TS. Sergei Hahili King, tác giả Urban Shaman
 
“Stewart Blackburn đã dành trọn nhiều năm để nghiên cứu về niềm vui cũng như việc theo đuổi nó mang lại một cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Những kỹ năng để sống hạnh phúc – quyển sách chứa đựng kiến thức uyên bác và sự thấu suốt của ông sẽ cung cấp cho bạn một loạt những phương pháp hướng đến lối sống hạnh phúc hơn, viên mãn hơn.” 
 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!