TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO QUẢN VÀ TU BỔ TÀI LIỆU HÁN NÔM TẠI BAN DI TÍCH NGHỆ AN

     Trong khuôn khổ “Chương trình hợp tác sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm” tại các di tích, gia đình dòng họ trên địa bàn tỉnh tỉnh Nghệ An - được phối hợp giữa Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM và Ban Di tích tỉnh Nghệ An.

     Đây là năm thứ tư (2014-2017) hai đơn vị đã phối hợp hiệu quả công tác sưu tầm và số hóa tài liệu Hán Nôm tại các địa phương, góp phần quan trọng trong việc lưu trữ và phát huy giá trị nội dung của tài liệu quí hiếm này. Được biết, trong năm 2017, việc số số hóa tài liệu Hán Nôm được tiến hành trên 27 xã với hơn 7.200 trang tài liệu, nâng tổng số trang tài liệu được số hóa qua 4 năm liên tiếp là 41.543 trên địa bàn 139 xã của tỉnh.

     Trong quá trình triển khai, nhận thấy vốn tài liệu được lưu giữ tại gia đình, đình làng có tình trạng rất xấu, nguy cơ hư hỏng và mất vĩnh viễn là rất cao. Chính vì vậy, Thư viện Khoa học Tổng hợp và Ban Di tích tổ chức lớp “Tập huấn công tác bảo quản và tu bổ tài liệu Hán Nôm” cho cán bộ quản lý di tích của địa phương tại Nghệ An.

- Lớp được tổ chức tại Ban Di tích Nghệ An từ ngày 22/8 đến hết 23/8/2017.

- Người hướng dẫn: Chuyên viên bảo quản của Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM.

- Thành phần học viên: hơn 60 học viên gồm cán bộ Ban, lãnh đạo các phòng văn hóa huyện và cán bộ quản lý di tích tại địa phương.

- Nội dung tập huấn:

+ Kiến thức chung về mội trường ảnh hưởng đến tài liệu.

+ Kỹ thuật làm sạch, diệt nấm mốc trên tài liệu.

+ Kỹ thuật làm phẳng.

+ Kỹ thuật bồi nền cho tài liệu giấy dó.

+ Đóng tài liệu Hán Nôm.

     Lóp học nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo Ban và tất cả các học viên do nội dung rất phù hợp với nhu cầu cấp bách của từng địa phương về công tác bảo quản, tu bỏ tài liệu quí hiếm.

Anh Nguyễn Đức Hạnh đang hướng dẫn phần lý thuyết.

Anh Huỳnh Trung Quí, đang thao tác mẫu – hình ảnh được truyền trực tiếp trên màn hình lớn qua webcam.

Cán bộ Ban Di tích Nghệ An thực hành phần làm sạch tài liệu.

Cán bộ Phòng Văn hóa huyện Đô Lương đang thực hành bồi nền tài liệu.

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category