TRIỂN LÃM TÀI LIỆU MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Triển lãm diễn ra từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9/2017 với những tài liệu, sách, báo tranh ảnh về ngày độc lập mùa thu 1945. Bạn đọc như được thấy lại những thời khắc lịch sử qua những trang tư liệu quý giá hào hùng và đầy xúc động. Trong triển lãm đợt này còn có những bài viết về bản Tuyên ngôn độc lập, lịch sử ra đời, nơi viết bản tuyên ngôn cũng như những bản chụp chép tay trước khi bản Tuyên ngôn độc lập chính thức được Bác Hồ đọc lên trước hàng triệu đồng bào. Thấm nhuần tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và ý chí: "Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập", mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân tiếp tục và kiên trì đường lối, chủ trương độc lập tự chủ, hòa bình và hữu nghị với các nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
 Vì vậy trong triển lãm bên cạnh nội dung trên, thư viện KHTH TPHCM  còn trưng  bày những tài liệu  đặc trưng tiêu biểu cho những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của TP Hồ Chí Minh trong những năm gần đây, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của đất nước đó cũng chính là nét mới của triển lãm năm nay.
 
 
 
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category