LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN QUẬN HUYỆN NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 về công tác mạng lưới, phong trào và hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện quận huyện, từ ngày 30/10 đến ngày 3/11/2017, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện và tham quan học tập tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp cho cán bộ 24 thư viện quận huyện trên địa bàn thành phố.

Nội dung tập huấn xoay quanh các chuyên đề: 

- Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp vào hoạt động thư viện.

- Công tác hồi cố dữ liệu cho thư viện, hướng đến việc xây dựng mục lục liên hợp cho hệ thống thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thiết kế và sử dụng không gian thư viện.                     

Và tham quan học tập kinh nghiệm tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ ứng dụng những kiến thức đã học vào công tác hồi cố, biên mục cơ sở dữ liệu hướng đến hoàn thiện các chuẩn nghiệp vụ thư viện theo Thông tư số 18/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Ảnh: Ths. Vĩnh Quốc Bảo tập huấn chuyên đề
 “Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp vào hoạt động thư viện”

 

Ảnh: Học viên trao đổi

 

Ảnh: Học viên thực hành

 

Ảnh: Học viên trao đổi, thảo luận nhóm

 

Ảnh: Tham quan, học tập tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp

 

Ảnh: Tham quan, học tập tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động Quận Huyện