Những vọng âm nằm ngủ : tiểu thuyết

    + Tác giả:  Huỳnh Trọng Khang
    + Ký hiệu sách : VV 3222/2018(VH 2512/1), VV 3223/2018(VH 2512/2),
    + NXB:  Hội nhà văn : Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2018
    + Nội dung:   Câu chuyện trải nghiệm của nữ nhà báo Sylvia trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 1970 – 1975. Cô là những người Mỹ cuối cùng rời Sài Gòn sau sự kiện 30/4, những dư chấn của nó vẫn còn mãi ám ảnh cô và những người trẻ tuổi
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!