Thế giới mới tươi đẹp: tiểu thuyết

    + Tác giả:  Aldous Huxley 1894-1963; Hiếu Tân dịch
    + Ký hiệu sách : VV 3406/2018(VH 515/1), VV 3407/2018(VH 515/2),
    + NXB: Văn học : Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2017
    + Nội dung:   Thuộc thể loại viễn tưởng. Một hình dung về tương lai của loài người. Là không tưởng, tức là chỉ có trong tưởng tượng, nhưng nó gợi cho ta suy nghĩ về những xu thế có thể có của sự phát triển của công nghệ, của nền văn minh, và những hệ lụy đối với nhân tính của loài người
                
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!