Những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm : bạn cần biết để ứng tuyển thành công

    + Tác giả:  Vũ Thị Thu Hiền
    + Ký hiệu sách : VV 3212/2018(6895/2), VV 3644/2018(6895/3),
    + NXB: Phụ nữ, 2018
    + Nội dung: Cuốn sách kỹ năng Những Yếu Tố Nhà Tuyển Dụng Quan Tâm gồm năm phần:
 
 * Yếu tố nhà tuyển dụng xem trọng ở ứng viên;
 * Kỹ năng được nhiều nhà tuyển dụng quan tâm;
 * Yếu tố bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng;
 * Lương và phúc lợi;
 * Chuyển việc và những câu chuyện phía sau.
Mọi vấn đề trong sách đều được đặt dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng kèm theo những minh họa, tình huống thực tế xảy ra trên thị trường lao động. Qua Những Yếu Tố Nhà Tuyển Dụng Quan Tâm, bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quát về những yếu tố nhà tuyển dụng lấy làm căn cứ để đánh giá mức độ phù hợp giữa ứng viên với công việc đang cần tuyển dụng.
 Đặc biệt, dù trong bất kỳ tình huống nào, hãy luôn thể hiện sự chuyên nghiệp. Khi đã thành công trong việc chứng minh với nhà tuyển dụng về mức độ phù hợp với vị trí cần tuyển dụng thì đó cũng mới chỉ là bước đầu.  Một chặng đường dài vẫn đang chờ đợi phía trước. Hãy luôn nỗ lực hết mình để trở thành nhân viên có giá trị và khó có thể bị thay thế.               
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category