GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN BALABAN NĂM 2018 CỦA HỘI BẢO TỒN DI SẢN CHỮ NÔM (VNPF)

         Chiều ngày 31/05/2018, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm (VNPF) đã trao giải thưởng Balaban năm 2018 cho ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc thư viện KHTH Tp.HCM nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của ông trong công cuộc nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hoá chữ Nôm hơn 10 năm qua.

Tiến sĩ Lee Collins, Chủ tịch Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm (VNPF) trao giải thưởng Balaban năm 2018 cho ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc thư viện KHTH Tp.HCM

         Giải thưởng Balaban là giải thưởng thường niên của Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm dành cho các cá nhân hoặc các nhóm nghiên cứu cá nhân đã có những đóng góp quan trọng trong việc đẩy mạnh công cuộc bảo tồn và truyền bá di sản hơn 1000 năm tuổi chữ viết Nôm và Hán Nôm cổ trước khi chữ Quốc ngữ trở thành ngôn ngữ quốc gia.

         Giải thưởng này được thành lập bởi Quỹ học bổng Việt Mỹ do Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn sáng lập nên. Sau đó, giải thưởng đã được mang tên là giải thưởng John Balaban - tên của một nhà thơ, một giáo sư tiếng Anh tại đại học North Carolina State, cũng đồng thời là người sáng lập và chủ tịch của Hội bảo tồn di sản chữ Nôm, ông đã dành nhiều tâm huyết trong việc bảo tồn chữ viết cổ của Việt Nam. Giáo sư Balaban còn được công nhận như là một dịch giả, một nhà biên tập nổi tiếng đã giới thiệu thơ của Hồ Xuân Hương, ca dao Việt Nam, một vài tác phẩm văn chương đương đại với nền văn học nước ngoài.

         Giải thưởng thường niên này được Ban giám đốc của Hội bảo tồn di sản chữ Nôm lựa chọn trong danh sách các ứng cử viên trong và ngoài hội.

Tiến sĩ Lee Collins chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Bùi Xuân Đức

Tiến sĩ Lee Collins chụp ảnh lưu niệm cùng ông Bùi Xuân Đức và các khách mời