CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN SÁCH XUỐNG CƠ SỞ NĂM 2018

Công tác luân chuyển sách xuống cơ sở là một phần quan trọng trong công tác phục vụ bạn đọc ngoài thư viện. Trong năm 2018, thư viện huyện luân chuyển tổng cộng 4 điểm phòng đọc sách tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao các xã, với tổng số lượng sách là 800 cuốn sách. Trong đó, đối tượng phục vụ chủ yếu là người lớn và thiếu nhi. Đồng thời chú trọng mở rộng địa bàn phục vụ, tích cực tìm thêm nhiều điểm mới nhằm tạo mọi điều kiện để người dân có sách để đọc, thực hiện tốt phương châm “Sách đi tìm người” mà công tác luân chuyển đề ra.

Cũng trong năm nay, Thư viện Trung tâm Văn hóa huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thư viện Khoa học Tổng hợpThành phố về việc thực hiện chương trình phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 trong các thư viện. Thời gian tới, thư viện Trung tâm Văn hóa huyện sẽ phối hợp với các trường học để tổ chức việc đọc sách trong giờ học ngoại khóa tại các trường trong huyện, đặc biệt ưu tiên phục vụ cho các em học sinh tại xã đảo Thạnh An và các em học sinh tại ấp Thiềng Liềng. Để đảm bảo tài liệu phục vụ cho bạn đọc, thư viện huyện luân chuyển số lượt sách với các nội dung phù hợp và chất lượng đến các địa điểm khác nhau trong trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm thư viện cũng đã dự trù kinh phí để bổ sung sách mới để cho kho sách tại thư viện được phong phú và đa dạng về thể loại và hình thức; đặc biệt chú trọng việc bổ sung tài liệu mới nhằm thức đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội như: những tài liệu phổ biến kinh nghiệm tiên tiến; tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; giới thiệu văn hóa các dân tộc của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt là sách về biển đảo Việt Nam và sách thiếu nhi… Trong quá trình luân chuyển sách phục vụ cơ sở; cán bộ viên chức và thủ thư thư viện huyện đã lựa chọn, lập danh mục sách luân chuyển cho phù hợp nội dung. Chính vì vậy những năm qua công tác luân chuyển sách đã phần nào đáp ứng như cầu bạn đọc ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển sách trong thời gian qua nhờ có sự kết hợp chặt chẽ giữa Thư viện huyện và các xã, đã mở rộng thêm nhiều điểm phục vụ mới thu hút đông đảo bạn đọc. Đặc biệt là hướng về phòng đọc sách các xã đã đưa sách vào các địa điểm trường học tổ chức mô hình thư viện xanh tại 4 điểm trường học trên địa bàn các xã, đã thu hút khoảng 1.700 học sinh tham gia. Song song đó, phòng đọc sách Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Lý Nhơn đã tổ chức tủ sách lưu động đến trường Tiểu học Vàm Sát và xã Lý Nhơn, thu hút 250 em học sinh tham gia đọc sách. Đây là mục tiêu đặt ra trong kế hoạch hoạt động luân chuyển sách của năm 2018 nhằm tạo mọi điều kiện để nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách, đưa phong trào đọc sách trở thành thới quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cộng đồng. Luân chuyển sách là hoạt động tích cực, thiết thực hướng về cơ sở, nhằm nâng cao mức  hưởng thụ văn hóa cho người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cho người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng văn hóa nông thôn mới./.

                                                                                              Cao Nga

Hoạt động Quận Huyện