Các nhà văn Nam Bộ tiêu biểu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ

    + Nhan đề: Các nhà văn Nam Bộ tiêu biểu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ 
    + Ký hiệu sách : VV 5569/2018(VH 2160/1), VV 5570/2018(VH 2160/2),
    + Tác giả: Nhiều tác giả.
    + NXB: Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2018
    + Nội dung: Cuốn sách nhiều tác giả mang tên “Các nhà văn Nam bộ tiêu biểu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ” (Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ, quý 4 năm 2017) dày 360 trang đã giới thiệu, viết về cuộc đời, sự nghiệp các nhà văn và đăng một số tác phẩm tiêu biểu của các nhà văn: Lý Văn Sâm, Trang Thế Hy, Đoàn Giỏi, Vũ Hạnh, Viễn Phương, Trần Kim Trắc, Nguyễn Quang Sáng, Lê Vĩnh Hòa, Anh Đức, Lê Văn Thảo.
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category