Giải quyết xung đột trong cuộc sống

    + Ký hiệu sách : VV 5493/2018(12239/1),
    + Tác giả:  Dale Carnegie ; Hoàng Huấn dịch. 
    + NXB:  Lao động : Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2018
    + Nội dung:   Quyển sách phân tích những nguyên nhân gây ra xung đột trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời xem xét cách thức hiệu quả để đối phó với những xung đột này. Thông qua quyển sách, chúng ta cũng sẽ học cách làm sao đương đầu với thất bại và vươn lên với thái độ lạc quan, sẵn sàng đối mặt với thách thức mới trên con đường đi tới thành công
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!