Chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng

    + Ký hiệu sách : VV 4429/2018(843), VV 5450/2018(843/1),
    + Tác giả:  Dale Carnegie ; Nguyễn Tư Thắng dịch. 
    + NXB:  Lao động : Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2018
    + Nội dung:    Quyển sách đề cập đến những nguyên tắc, cách thức nhằm vượt qua nỗi lo và sự căng thẳng trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày, giảm thiểu những tác động tiêu cực do lo âu và căng thẳng gây ra, đồng thời cách thức biến lo lắng thành hành động tích cực để có được đời sống phong phú hơn, hạnh phúc hơn và thăng tiến trong công việc
        
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!