Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thời kỳ tổng thống Lyndon Baines Johnson (từ tháng 11-1963 đến tháng 01-1969)

    + Ký hiệu sách : VV 4449/2018(3875), VV 4450/2018(3876)
    + Tác giả: Lê Tùng Lâm.
    + NXB:   Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018
    + Nội dung:   Cuốn sách gồm 4 chương, phân tích những nhân tố tác động đến chính sách của Mỹ ở Việt Nam, chính sách "tiếp tục nhưng hiệu quả hơn" của Tổng thống L. Johnson, chính sách "leo thang" và "xuống thang" của Mỹ trong giai đoạn cầm quyền của L. Johnson với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 
Trên cơ sở đó, tác giả rút ra một số nhận xét về chính sách của chính quyền Mỹ dười thời Tổng thống L. Johnson.
        
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
  
     
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category