Sài Gòn đất thiêng khí tụ : ký sự

    + Tác giả: Phan Hoàng.
    + Ký hiệu sách : VN 15/2019(14227/3), VN 16/2019(14227/4),
    + NXB:  Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2018
    + Nội dung: Tập ký sự viết về 12 vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều chiến công trong công cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
 
 
 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category