10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ & người làm thuê

    + Tác giả:  Keith Cameron Smith ; Khánh Chương dịch. 
    + Ký hiệu sách : VN 23/2019(12348/1),
    + NXB: Lao động - Xã hội, 2018
    + Nội dung: Đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra những khác biệt rất lớn giữa Kẻ làm chủ và Người làm thuê:
– Kẻ làm chủ tự học nhiều hơn tiêu khiển
– Người làm thuê tiêu khiển nhiều hơn tự học
– Kẻ làm giàu nhận trách nhiệm khi thất bại
– Người làm thuê xem thất bại là điều tệ hại
– Kẻ làm chủ tìm kiếm giải pháp lâu dài
– Người làm thuê tìm kiếm vấn đề trước mắt
– Kẻ làm chủ nói : ” Lỗi của tôi ” .
– Người làm thuê nói : ” Không phải tại tôi ”
Và nhiều khác biệt nữa …
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
 
  

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category