Ebook - Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.Hồ Chí Minh

Đề án " Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh


STT

Nội dung

Xem

Tải

1

Đề án " Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ" giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

Xem

Tải file

2

Đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"

Xem

Tải file

3

Đề án " Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Xem

Tải file

 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category