ĐẠI HỘI HỘI THƯ VIỆN, TƯ LIỆU VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024)

      Ngày 15/3/2019 Hội Thư viện, Tư liệu và Thông tin Khoa học ( trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2024) tại Thư viện Khoa học  Tổng hợp TPHCM. 

Ông Bùi Xuân Đức – Chủ tịch Hội báo cáo NK III (2013-2018)

      Đến dự đại hội có Bà Hồ Thanh Vân – Phó chủ tịch  kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; Ông Võ Khắc Đế - UVBCH Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; Cùng gần 150 hội viên hội thư viện đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT, Đại học, Thư viện công cộng tại TPHCM. Trong nhiệm kỳ III (2013-2018), Hội đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, nội dung hoạt động của công tác Hội và có các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thông tin thư viện cho các đơn vị; tham gia các sự kiện trong lĩnh vực thư viện  xuất bản; phối hợp với các ban ngành trong ngày hội sách, đường sách. Tại Đại hội, các ý kiến thảo luận đã bổ sung vào phương hướng hoạt động của hội thư viện, tư liệu và thông tin khoa học nhiệm kỳ IV với nhiệm vụ trọng tâm : Tổ chức rộng rãi hoạt động tuyên truyền về Hội Thư viện; Tập trung phát triển các hội viên, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về bảo quản, kỹ năng giao tiếp và nâng cao trình độ nghề nghiệp của cán bộ thư viện; Phát huy vai trò Hội trong công tác chuyên môn; Nâng cao vị thế của Hội; Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), hội sẽ tăng cường công tác chuyên môn cho lĩnh vực tư liệu và thông tin, ứng dụng công nghệ và thư viện điện tử. 

      Đại hội cũng thông qua danh sách BCH mới và  nhất trí bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Thư viện nhiệm kỳ IV (2019-2024)
     Phát biểu tại Hội nghị Bà Hồ Thanh Vân – Phó chủ tịch  kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và trách nhiệm của hội thư viện, tư liệu và thông tin khoa học  Bà cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của BCH Hội thư viện, tư liệu và thông tin khoa học trong nhiệm kỳ qua; sự đoàn kết, sáng tạo, năng động và trách nhiệm của Ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ tới, Bà Hồ Thanh Vân mong muốn các thành viên trong Hội thư viện, tư liệu và thông tin khoa học cần phát huy truyền thống đã đạt được; luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết và tiếp tục đổi mới hơn nữa hoạt động thư viện-nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; chia sẻ nguồn lực thông tin-thư viện; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa-xã hội ở địa phương; góp phần nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân và thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam ngày càng phát triển.
 

Toàn cảnh đại hội

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category