TẬP HUẤN VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ THAO CHO CƠ SỞ NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCDTDĐKXDĐSVH ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Tân Phú về tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Tân Phú năm 2019, Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao quận Tân Phú tổ chức tập huấn chuyên môn về hoạt động văn hóa, thể thao cho cơ sở năm 2019.

Buổi tập huấn diễn ra ngày 30-31/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú (số 502 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa).

 Với nội dung:

  1. Chuyên đề Đờn ca tài tử “Nghệ thuật đờn ca tài tử - Bảo tồn và phát triển”;
  2. Phương thức xây dựng chương trình liên hoan tuyên truyền cơ sở;
  3. Luân chuyển sách và phục vụ sách lưu động;
  4. Công tác quản lý và phát triển phong trào thể dục dưỡng sinh ở cơ sở.

Nhằm duy trì và phát triển phong trào văn hóa đọc ở cơ sở để góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Nâng cao nhận thức mỗi người dân về ý nghĩa to lớn trong việc đọc sách để phong trào đọc sách trở thành thói quen trong nét đẹp văn hóa của cộng đồng; làm cho sách báo chính là hoạt động tích cực thiết thực hưởng ứng về cơ sở nhằm đề cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa đọc cho người dân. Buổi tập huấn nhấn mạnh công tác luân chuyển sách và phục vụ sách lưu động là công tác thiết yếu phải thực hiện tại các thư viện công cộng nhằm đưa sách đến tận tay người đọc, với sự tham gia hơn 200 cán bộ phụ trách văn hóa 11 phường và 68 khu phố.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động: