Tạm ngưng phục vụ phòng S.hub và phòng Báo-tạp chí từ ngày 09/11/2019 – 10/11/2019

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tạm ngưng phục vụ phòng S.hub và phòng Báo-tạp chí từ ngày 09/11/2019 – 10/11/2019.

Lý do: Phục vụ Ngày Hội văn hóa đọc tại Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi.

Thư viện sẽ phục vụ lại vào ngày 11/11/2019.

Mong quý bạn đọc thông cảm.

    THƯ VIỆN KHTH

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category