Thư viện huyện Bình Chánh phối hợp hỗ trợ phục vụ xe thư viện lưu động tại Trường Tiểu học Tân Túc 2, huyện Bình Chánh

Sáng ngày 31/10/2019 , không khí sinh hoạt tại Trường Tiểu học Tân Túc 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thật sự vui tươi phấn khởi khi hàng trăm em học sinh được xe thư viện số lưu động của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố về phục vụ, với nhiểu loại hình hoạt động như: đọc sách, báo; xem chiếu phim, hướng dẫn làm thủ công, tham gia trò chơi khoa học vui…

Đây hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố và Thư viện Huyện nằm trong kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó để các em học sinh thích thú với sách và biết đến giá trị của sách nhiều hơn, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng./.

Một số hình ảnh: