Giờ hoạt động

THỜI GIAN PHỤC VỤ:

     - Phục vụ liên tục từ Thứ hai đến Thứ năm,Thứ bảy và Chủ Nhật, nghỉ phục vụ ngày Thứ sáu và các ngày lễ

     - Giờ mở cửa:    

               + Từ 7:30 đến 19:00 (thứ hai đến thứ năm)

               + Từ 9:00 đến 17:00 (thứ bảy & chủ nhật)