Trợ giúp nhà nghiên cứu

Thư viện KHTH TpHCM tiền thân là của các đô đốc thống đốc, được thành lập vào năm 1868. Lưu trữ và bảo tồn rất nhiều tài liệu từ thời Pháp thuộc đến nay. Xem Lịch sử hình thành

Đặc biệt một trong những nhiệm vụ quan trọng của thư viện chúng tôi là sưu tập, lưu trữ và bảo quản các tài liệu về lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh.

Sách, bản thảo, âm nhạc, báo và tạp chí, hình ảnh, bưu thiếp, thư viện đã lưu trữ và gia tăng số lượng theo từng năm.

Phòng Đọc tài liệu đặc biệt cung cấp các thiết bị, tiện ích (máy tính, microfiche, microfilm, máy ảnh kỹ thuật số ,…) cho việc tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và sử dụng tài liệu.

Thủ thư phục vụ sẽ giúp đỡ tìm kiếm và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị

Đọc giả nghiên cứu cần phải có giấy giới thiệu, công văn cần thiết cho vấn đề cần nghiên cứu

VỐN TÀI LIỆU:

Tài liệu quý hiếm

Tài liệu hạn chế (hạn chế về nội dung)

Sách & Báo chí xuất bản trước 1975

Bản đồ, tranh ảnh

Bản thảo, Luận văn

Tài liệu trên microfiche, microfilm

Nơi phục vụ

Tất cả các yêu cầu về tài liệu nghiên cứu, tài liệu hạn chế, được phục vụ tại phòng Đọc tài liệu đặc biệt

Các thông tin về các phòng đọc khác tham khảo Hệ thống phòng Đọc.

Làm thế nào để tìm tài liệu

Hệ thống mục lục phích.

Cơ sở dữ liệu của Thư viện, tra qua hệ thống máy tính.