Giới thiệu Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

 

- Tên gọi chính thức: THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tên viết tắt TVKHTH TPHCM
- Tên giao dịch quốc tế: GENERAL SCIENCES LIBRARY OF HOCHIMINH CITY. Tên viết tắt GSLHCMC
- Logo:

 
- Địa chỉ: 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84) 028 -  38 225 055
- Fax: (84) 028 -  38 299 318
- Website: http://www.thuvientphcm.gov.vn và http://www.gslhcm.org.vn
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.