PHÒNG BẢO QUẢN - PHỤC CHẾ VÀ CHUYỂN DẠNG TÀI LIỆU

CHỨC NĂNG
     - Xây dựng phương án, tổ chức phòng chống hạn chế đến mức thấp nhất việc gây hại đến tài liệu trong thư viện.
    - Bảo quản, duy trì tình trạng vật lý của tài liệu luôn trong tình trạng tốt nhất nhằm phục vụ bạn đọc.
    - Chuyển dạng tài liệu sang định dạng phù hợp nhằm phục vụ, chia sẻ và bảo quản lâu dài.

NHIỆM VỤ
    - Xây dựng, triển khai phương án phòng chống tác động xấu đến vốn tài liệu. Tập huấn cho bộ phận liên quan.
    - Nghiên cứu phương án, giải pháp về môi trường hệ thống kho giúp cải thiện việc lưu trữ tài liệu trong kho.
    - Đóng và tu bổ sánh, báo, tạp chí hư hỏng.
    - Nghiên cứu, cải tiến các dụng cụ phục vụ công tác bảo quản tài liệu.
    - Nghiên cứu, triên khai phương án phục chế tài liệu quí hiếm.
    - Chuyển dạng tài liệu sang định dạng phù hợp (số hóa, vi phim) ưu tiên đối với các tài liệu quí hiếm, giòn nát theo tiêu chí của thư viện.
    - Tổ chức tập huấn chuyên đề bảo quản cho nhân viên trong và ngoài thư viện.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÁC BỘ PHẬN
Phòng bảo quản gồm 03 bộ phận:
    1- Đóng, tu bổ sách, báo, tạp chí và các dạng tài liệu khác
    2- Tu bổ - Phục chế tài liệu quí hiếm
    3- Chuyển dạng tài liệu
        - Số hóa tài liệu
        - Chụp vi phim

PHỤ TRÁCH PHÒNG, THÔNG TIN LIÊN LẠC
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Anh,
Số điện thoại: 028-38225055, bấm số nội bộ 265.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.