PHÒNG BỔ SUNG

CHỨC NĂNG

Xây dựng chính sách phát triển vốn tài liệu và thực hiện sưu tầm, thu thập, bổ sung, trao đổi và nhận tặng các loại hình tài liệu trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tiêu chí, chức năng và nhiệm vụ chung của thư viện, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người sử dụng.

NHIỆM VỤ

    - Xây dựng chính sách và kế hoạch phát triển nguồn tài liệu

    - Sưu tầm, chọn lọc, đặt mua, trao đổi và nhận tặng các loại hình tài liệu trong và ngoài nước.

    - Tiếp nhận tài liệu biếu tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Tiến hành phân phối tài liệu tới các thư viện khi có yêu cầu.

    - Chủ động mở rộng diện bổ sung theo nhu cầu bạn đọc và nhu cầu phát triển của xã hội phù hợp với chính sách bổ sung của thư viện.

    - Nắm vững được vốn tài liệu hiện có tại thư viện để bổ sung không trùng lắp hoặc gián đoạn

    - Thu thập, tổ chức và quản lý kho dự trữ trao đổi.

    - Thực hiện các hoạt động nhận, gửi tài liệu trao đổi.

    - Thực hiện các thủ tục đăng ký tài liệu vào tài sản thư viện theo đúng quy phạm và kỹ thuật của thư viện.

    - Thanh lý và thanh lọc tài liệu theo chính sách phát triển vốn tài liệu.

    - Lưu trữ Sổ đăng ký cá biệt, Sổ tổng quát

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG, THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phụ trách chung:

Trưởng phòng:  Cô Nguyễn Thị Hương Giang

Lầu 3, phòng 3.1, ĐT: (028) 38.225.055 - số nội bộ 222

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu (7g30 - 17g00)

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách nhận tặng trong nước:

Cô Nguyễn Thị Thùy Vân

ĐT: (028) 38.225055 – số nội bộ 223

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách nhận tặng - trao đổi nước ngoài:

Cô Nguyễn Vân Anh

ĐT: (028) 38.225055 – số nội bộ 223

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.