PHÒNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO (PHÒNG MẠNG LƯỚI)

1. Chức năng

Hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện quận huyện theo chức năng, nhiệm vụ của Thư viện.

2. Nhiệm vụ

2.1 Củng cố và phát triển hoạt động thư viện quận huyện:

- Tổng hợp hoạt động của các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng.

- Hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện quận huyện.

- Luân chuyển sách và cung cấp tài liệu tra cứu cho thư viện quận huyện. Tặng sách cho vùng sâu, vùng nghèo, các đơn vị BĐBP, công nhân, trại giam qua việc vận động các nguồn sách nhận tặng, thanh lý.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức các lớp tập huấn cho 24 thư viện quận huyện, các phòng đọc sách Nông thôn mới.

2.2 Tổ chức các hoạt động phong trào nhằm tăng cường, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên.

2.3 Phục vụ đọc sách và thư viện số lưu động.

2.4 Tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới.

3. Phụ trách phòng, thông tin liên lạc:

- Phụ trách phòng: Cô Nguyễn Thị Như Trang

- Số điện thoại: 028-38225055, bấm số nội bộ 203.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Một số hình ảnh hoạt động của phòng

Tổ chức các lớp tập huấn

    

Tổ chức các hội thi, các hoạt động phong trào nhằm tăng cường, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên

 

Tổ chức các chuyến phục vụ thư viện số lưu động.