BỘ PHẬN TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU

Gồm các kho đóng được sắp xếp thành từng bộ sưu tập theo loại hình, đặc điểm riêng của tài liệu hoặc tên của nhà tài trợ, tặng cho vốn tài liệu như kho sách, báo, tạp chí, kho luận án, kho tài liệu quý hiếm, kho bản đồ v.v…

Nhân sự: 08 cán bộ, nhân viên. Gồm 01 phụ trách phòng, 04 nhân viên phục vụ tài liệu, 03 nhân viên làm công tác chấn chỉnh kho.

HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH:

 * Tiếp nhận sách và các dạng tài liệu khác đã được xử lý kỹ thuật từ các phòng chuyển giao, nhập vào các kho theo chức năng của mỗi kho.

 * Tổ chức và sắp xếp tài liệu theo đúng quy tắc, quy phạm thư viện đảm bảo việc phục vụ nhanh chóng, chính xác.

 *  Thống kê, điều tra về nội dung và tình trạng vốn tài liệu.
 
 * Cải thiện môi trường lưu giữ tài liệu: theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, vệ sinh tài liệu, kệ của từng kho để tránh các tác nhân gây hại cho tài liệu.

 * Áp dụng các biện pháp an toàn, an ninh cho tài liệu, phòng chống cháy nổ, lụt tại các tầng kho.

 *  Tu sửa tại chỗ những tài liệu hư hỏng nhẹ, hoặc giao các tài liệu hư hỏng cho phòng Bảo Quản sửa chữa.

 * Thanh lọc những tài liệu đã lỗi thời, không phù hợp, cũ nát, thừa bản để giải phóng kho tàng.

 * Tập huấn tại chỗ và thực hành về bảo quản tài liệu cho nhân viên trong phòng: lấy tài liệu, tổ chức sắp xếp kho, vệ sinh kho đúng quy cách....

Tài liệu được phục vụ theo 2 mảng:

 + Tài liệu rộng rãi: Phục vụ cho mọi đối tượng bạn đọc tại các phòng Đọc, Thư viện Doanh nhân và Báo Tạp chí
 + Tài liệu quí hiếm, hạn chế: Phục vụ cho đối tượng là cán bộ nghiên cứu có công văn yêu cầu tại phòng Đọc Hán Nôm

                                             

GIỜ LÀM VIỆC

 Phục vụ từ Thứ Hai đến Thứ Năm

Nghỉ phục vụ Thứ Sáu hàng tuần và các ngày Lễ theo qui định chung.

 

 Phục vụ sách tổng kho:        

  từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 00 (Thứ Hai đến thứ Năm)

  Phục vụ Báo –Tạp chí
  Sáng:    từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 (Thứ Hai đến thứ Năm)
  Chiều:   từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 (Thứ Hai đến thứ Năm)

  Phục vụ tài liệu Hạn chế Quý hiếm
  Sáng:    từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30 (Thứ Hai đến thứ Năm)
  Chiều:   từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 (Thứ Hai đến thứ Năm)

  Liên hệ công tác:
  Điện thoại liên lạc: (028) 38 225 055 bấm số nội bộ 242
  Người liên hệ: Cô Tô Thị Chí Trung
  EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.