Nguồn lực hữu ích

KHOA HỌC KỸ THUẬT
National Institute of Standards and Techonology (NIST): Cổng thông tin truy cập vào CSDL khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
http://srdata.nist.gov/gateway/    
 
SciELO (Scientific Electronic Library Online): Truy cập miễn phí đến bộ sưu tập các thông tin, tư liệu trong nhiều tạp chí.
http://www.scielo.br/
 
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PLoS (Public Library of Science): CSDL  tạp chí miễn phí về Khoa học tự nhiên và Y học.
http://www.plos.org/    
 
TOÁN HỌC
Electronic Library of Mathematics: thư viện các tạp chí toán học trực tuyến, tuyển tập các bài báo, tài liệu chuyên môn và các nguồn tài liệu khác về lĩnh vực toán học. Xem trực tuyến hoặc tải về.
http://www.emis.de/ELibM.html
 
EMS (European Mathematical Society): Website Hội Toán học Châu Âu.
http://www.emis.de/
 
VĂN HỌC
Bộ sưu tập các tác phẩm kịch của Shakespeare: Đọc trực tiếp hoặc sao chép về với định dạng HTML.
http://www-tech.mit.edu/Shakespeare/works.html
 
Alex Catalogue of Electronic Texts: Bộ sưu tập một số tác phẩm văn học cổ điển Mỹ, Anh. Xem trực tuyến hoặc tải về với nhiều định dạng khác nhau.
http://www.infomotions.com/alex2/
 
Elfwood: Một trong những website về văn chương, nghệ thuật, siêu tưởng lớn nhất trên Internet.
http://elfwood.lysator.liu.se/     
          
Project Gutenberg: miễn phí với hơn 13.000 sách điện tử đọc trực tuyến hoặc tải về.
http://www.gutenberg.net/
 
University of Virginia Library: CSDL miễn phí lớn về văn chương Anh, Mỹ của rất nhiều tác giả về nhiều thể loại. Xem trực tuyến hoặc tải về, sử dụng chương trình Microsoft Reader hoặc Palm Reader để xem.
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/   
 
Literature Post: CSDL các tác phẩm, kịch, thơ cổ điển... của hơn 70 tác giả với hơn 800 tác phẩm. Có thể xem trực tuyến hoặc chép về.
http://www.literaturepost.com/
 
Baen Free Library: CSDL sách miễn phí về khoa học viễn tưởng được hỗ trợ đọc với nhiều định dạng khác nhau. Xem trực tuyến hoặc tải về.
http://www.baen.com/library/     
 
Bibliomania: CSDL hơn 2000 tác phẩm cổ điển ở nhiều thể loại: Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Kịch, Thơ, ... và một số tác phẩm đương đại.
http://www.bibliomania.com/
          
VẬT LÝ
PhysNet: Website của Network of Physics Departments and Documents: Các tạp chí toàn văn miễn phí về Vật lý.
http://de.physnet.net/PhysNet/journals.html
 
CSDL tổng hợp
Các CSDL luôn được cập nhật mới bởi các nhà xuất bản và miễn phí theo chương trình PERI của International Network for the Availability of Scientific Publications.
http://www.inasp.info/peri/free.html   
 
Directory of Open Access Journal
Cung cấp các báo tạp chí chuyên ngành miễn phí. Hiện đã có 62.692 bài báo có mặt tại CSDL điện tử này. Với các chủ đề sau: Agriculture and Food Sciences Arts and Architecture Biology and Life Sciences Business and Economics Chemistry Earth and Environmental Sciences,...
http://www.doaj.org
 
Athena: CSDL số lượng lớn về Văn học, Khoa học tự nhiên & Nghệ thuật và các liên kết đến các trang web khác trong lĩnh vực.
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html          
 
eScholarship Edition: Bộ sưu tập tài liệu toàn văn với hơn 1400 sách truy cập miễn phí bao gồm nhiều lĩnh vực của Thư viện Đại học California.
http://texts.cdlib.org/escholarship/ 
 
arXiv e-Prints: CSDL miễn phí về ngành Tin học, Toán học, Tuyến tính, Vật lý, Sinh học.
http://www.arxiv.org/