PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

CHỨC NĂNG
    Phòng Thông tin tư liệu có chức năng thực hiện các hoạt động để đảm bảo biên soạn các sản phẩm thông tin có chất lượng, xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiệu quả, tổ chức tra cứu, phục vụ các yêu cầu tìm kiếm thông tin cho bạn đọc đạt kết quả cao, phục vụ tư vấn thông tin và thực hiện các dịch vụ thông tin phong phú đa dạng theo yêu cầu của người dùng.

NHIỆM VỤ

    - Xây dựng các CSDL thư mục và bài trích từ các báo, tạp chí Việt và ngoại: Indochine Sud Est Asiatique; L’Éveil économique de l‘Indochine; Bulletin de l''Ecole francaise d''Extrême-Orient; Journal officiel de l''Indochine française;; Kinh tế Châu Á; Chuyên đề Khoa học công nghệ.

    - Tổ chức sử dụng hiệu quả các CSDL thông qua nghiên cứu, hướng dẫn người dùng tra cứu các CSDL hiện có tại thư viện.

    - Xây dựng và tổ chức nguồn thông tin tham khảo phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau từ tin tức thời sự, kinh tế, xã hội đến thông tin về kỹ thuật và các thông tin chuyên ngành.

    - Thực hiện việc Cung cấp thông tin theo yêu cầu dưới nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

    - Biên soạn các sản phẩm thông tin thư mục toàn văn, thư mục chuyên đề, tài liệu địa chí, tập san theo chuyên đề, tổng mục lục các tạp chí cung cấp cho các đơn vị và các cá nhân dùng tin trong và ngoài nước.

Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu thông tin trực tiếp từ bạn đọc, hoặc qua điện thoại hay thư điện tử. 

DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM
Thực hiện các dịch vụ Gói thông tin dưới nhiều hình thức:
    - Cung cấp bản sao tài liệu gốc (photocopy, số hóa, đánh máy…)
    - Biên soạn các sản phẩm thông tin theo yêu cầu (thư mục, tổng mục lục)
    - Giúp xác định nguồn gốc thông tin
    - Tìm kiếm và tư vấn thông tin theo chủ đề
    - Hỗ trợ thông tin cho các đề tài nghiên cứu (thông tin dữ liệu, dữ kiện, số liệu, thống kê, khảo sát)
    - Hỗ trợ xử lý thông tin (lập danh mục, tóm tắt, tổng luận, phân tích, dịch thuật, thống kê…)

Các sản phẩm thông tin hiện có:
    - Thư mục địa chí tóm tắt và toàn văn
    - Thư mục chuyên đề, chuyên ngành tóm tắt và toàn văn
    - Bộ sưu tập số nhiều chuyên ngành, chủ đề
    - Tổng mục lục báo-tạp chí ngoại và Việt

 

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết)

Giờ làm việc:
    - Sáng: 7h30 - 11h30
    - Chiều: 13h00 - 17h00


PHỤ TRÁCH PHÒNG, THÔNG TIN LIÊN LẠC
Trưởng phòng: Trần Kim Cúc
Số điện thoại:  028-38225055, bấm số nội bộ 215
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.