Bộ phận phục vụ người khiếm thị

1. Chức năng:
- Tổ chức các dịch vụ thư viện phục vụ nhu cầu sách báo, thông tin cho người khiếm thị (NKT).
- Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin của người khiếm thị.
- Sản xuất tài liệu thay thế phục vụ người khiếm thị.

2. Nhiệm vụ:
- Phục vụ tại chỗ, cho mượn về đối với người khiếm thị.
- Phục vụ lưu động tại các mái ấm, nhà mở, trung tâm khuyết tật, trường khiếm thị trong và ngoài thành phố.
- Sản xuất tài liệu thay thế phù hợp nhu cầu, nhằm phục vụ và phân phối cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu phục vụ người khiếm thị.
- Duy trì và phát triển đội ngũ tình nguyện viên tham gia hoạt động của dịch vụ.

3. Dịch vụ và sản phẩm:
- Phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà:
- Phục vụ lưu động:
- Hoạt động sản xuất tài liệu thay thế cho NKT

5.Thông tin liên hệ:
- Phụ trách phòng: Hồng Thị Kim Vy,
- Số điện thoại: 028-3 8 225 055, bấm số nội bộ 288.
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category