Góc thông tin Ngân Hàng Thế Giới

     Góc Thông tin Ngân hàng Thế giới nằm trong hệ thống Phòng Đọc, được tổ chức dưới hình thức kho mở tự chọn.
    Với hơn 3.000 ấn phẩm chủ chốt của Ngân hàng Thế giới như bộ Báo cáo về tình hình phát triển thế giới, chỉ số phát triển thế giới, các báo cáo phát triển Việt Nam và các công trình nghiên cứu khác như: Tài liệu thẩm định dự án, các nghiên cứu về tác động môi trường, kế hoạch tái định cư...

 

    - Sách, CD - ROM thuộc nhiều lĩnh vực: Giáo dục, kinh tế, ngân hàng ...
    - Tài liệu về các dự án đã hoàn thành, đang thực hiện và sắp tiến hành tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
    - Cơ sở dữ liệu trực tuyến: http://www.worldbank.org.vn
  
 Tài liệu phục vụ:
    - Kinh tế thế giới
    - Tài chính công
    - Kinh tế khu vực
    - Chính sách xã hội ở các nước
    - Chính sách giáo dục ở các nước
    - Nguồn lực phát triển của các quốc gia
    - Chính sách Ngân hàng thế giới,...
    Đến với Góc Thông tin Ngân hàng Thế giới, bạn đọc được truy cập thông tin miễn phí về các hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng như trên thế giới thông qua Website của Ngân hàng Thế giới.
    Góc thông tin Ngân hàng Thế giới - Nơi cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý, lãnh đạo, các chuyên gia đang thực hiện dự án, cho các bạn sinh viên nghiên cứu, giúp người dân địa phương nắm bắt thông tin về các dự án và tất cả những ai quan tâm đến Ngân hàng Thế giới.