HOÀNG TRIỀU TÔN PHỔ TIỀN BIÊN

Bộ sách viết tay được lưu giữ trong “bí các” của nhà vua. Nội dung bộ sách ghi chép đầy đủ tiểu sử 13 đời dòng họ Nguyễn Phước, Nguyễn Hoàng. Ngoài ra còn ghi thêm tên Nôm đương thời của các danh nhân, các địa danh, các dạng chữ Nôm của thế kỷ trước

Quyển 1

Quyển 2

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category