LE VIEUX TONKIN: LE THÉATRE-LE SPORT–LA VIE MONDAINE DE 1884 À 1894

Sách nói về các họat động thể thao, kịch nghệ, thú tiêu khiển của xã hội thượng lưu ở  Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ 19

     Tập 1884-1889: Mô tả bộ mặt của Hà Nội vào năm 1885; cuộc sống thường nhật của giới thượng lưu vào thời kỳ đó.
    Tập 1890-1894: Mô tả dáng vẻ của thành phố Hà Nội và Hải phòng về những sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, quân sự thời bấy giờ. 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category