Thư viện số lưu động - Bánh xe tri thức

Dự án Thư viện số lưu động - Bánh Xe Tri Thức do Quỹ Quốc tế Singapore (Singapore International Foundation) - gọi tắt là SIF phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM, dự án được tài trợ bởi Tập đoàn Keppel Land (Singapore).
 
Trong vòng 3 năm, Dự án Thư viện số lưu động - Bánh Xe Tri Thức sẽ phục vụ 12 chuyến mỗi tháng tại 5 trường học và các trung tâm văn hóa ở huyện Bình Chánh, với mục đích giúp trẻ em tiếp cận các tài liệu giáo dục, các nguồn lực công nghệ thông tin và phương pháp học tập

Xem thêm...

Chuyên mục phụ