Đối với luận án tại sao không cho mượn về và không được photo nguyên cuốn?

Tài liệu dạng luận án bạn không được mượn về nhà và photo hết cuốn bởi 2 lý do sau:
     - Luận án là tài liệu độc bản tại Thư viện (tài liệu một bản không được mươn về đã giải thích ở câu hỏi số 6)
     -Luận án trong thư viện là những đề tài được nghiên cứu không trùng lắp, công phu của các tác giả thuộc các lĩnh vực khác nhau đồng thời thể hiện quan điểm của tác giả trong khía cạnh đề tài mình nghiên cứu. Bạn đọc chỉ được tham khảo không được lấy hoàn toàn thông tin trong luận án.
     -Việc không sao chép toàn bộ thể hiện việc tôn trọng tác giả và không vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Tôi có thể tra cứu tài liệu thư viện nếu không đến thư viện được không? Thư viện có tài liệu điện tử không? Có thể tải được không?

Bạn có thể tra cứu tài liệu trực tuyến tại nhà dù bạn ở bất cứ nơi đâu miễn là ở đó có kết nối internet. Mời bạn vào website của thư viện Khoa học Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh www.thuvientphcm.gov.vn
Sau đó vào mục tra cứu Opac sẽ xuất hiện giao diện tra cứu tài liệu.

Nếu bạn gặp thắc mắc trong vấn đề tìm kiếm tài liệu mà không có điều kiện đến thư viện hãy liên hệ qua số điện thoại thư viện 38.225.055 – 267, chúng tôi sẽ giúp bạn.

Thư viện có dạng tài liệu điện tử. bạn có thể tải  các tài liệu ở dạng điện tử từ cơ sở dữ liệu của thư viện.

Tôi có thể mượn được bao nhiêu cuốn sách cho một lần mượn đọc tại chỗ?

Bạn có thể gửi tối đa 3 phiếu yêu cầu cho một lượt mượn tài liệu đọc tại chỗ. Khi đọc xong tài liệu bất kỳ thì bạn có thể đổi luân phiên phiếu yêu cầu cho một lượt mượn khác (nếu cần thêm tài liệu, mỗi phiếu yêu cầu tương ứng một tài liệu)
Nếu Bạn không có thời gian để đọc tài liệu tại chỗ trong khi bạn lai cần nhiều tài liệu để tham khảo thì một lượt bạn có thể mượn từ 3-5 tài liệu để vừa nghiên cứu và photo về nhà đọc

 

Tôi có thể mượn về nhà một lần được bao nhiêu cuốn sách? thời gian mượn bao lâu? Phí và thủ tục mượn thế nào?

Số sách cho một lần mượn tối đa là 10 cuốn. Thời gian mựơn về không quá một tháng.  
Muốn mượn sách về nhà bạn cần có các điều kiện sau:
    - Thẻ thư viện của bạn là thẻ mượn hoặc thẻ liên kết (vừa có chức năng đọc và mượn)
    - Đối với sách Việt số tiền đặt cọc cho mỗi cuốn sách bằng giá bìa +30.000đồng bạn sẽ được hoàn trả cọc khi trả sách lại cho thư viện. Phí mỗi cuốn là 1000đồng/ngày
    - Đối với sách ngoại văn số tiền cọc sẽ được tính bằng số trang. Phí mượn về vẫn tính như sách Việt.